fbpx

Samen onsterfelijk

Legaat

Indien je – na jouw overlijden – aan T-Dogs een schenking wenst te doen, doe het dan vooral tijdig. Jouw legaat laat T-Dogs toe om bij te dragen aan het welzijn van talrijke bejaarden, kinderen en mensen met een beperking door in contact te komen met een hond. Een erflating kan gebeuren bij een notaris (die voor jou het nodige zal doen) of door een geschreven testament. Hierbij is het enorm belangrijk is dat het testament eigenhandig geschreven en gedateerd wordt.

Schrijf het voorbeelddocument die je hier vindt over en maak jouw handgeschreven wilsbeschikking over aan jouw notaris.